28.11.16

La moció de l'Entesa sobre el bo social elèctric s'aprova per unanimitat

L’Entesa denuncia que l’anul·lació per part del Suprem del bo social i l’obligació d’indemnitzar les elèctriques és una expressió de la connivència del poder amb l’oligopoli energètic

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar per unanimitat el passat dijous 24 de novembre, mostrar el desacord amb la sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem que ha declarat inaplicable el règim de finançament del bo social i que obliga a la indemnització a les operadores energètiques de manera retroactiva i insta el Ministeri d'Energia a l’aplicació d’una tarifa social adaptada a la situació econòmica de cada llar, que impliqui la garantia de subministrament a totes les famílies vulnerables, prioritzant els criteris econòmics i d’exclusió social.

El portaveu de l’Entesa, Arnau Funes va qualificar la sentència com a molt greu i va detallar l’impacte que tindria a Catalunya la nul·litat del bo: Funes va alertar que “el dret d’acollir-se al Bo Social afectaria a uns 2.040.000 beneficiaris, 617.000 beneficiaris que viuen en llars amb famílies monoparentals, 600.000 que viuen en llars amb famílies nombroses,590.000 en llars amb famílies amb tots els seus membres a l’atur i 235.000 majors de 60 anys amb pensions mínimes”. El portaveu del grup Entesa va sentenciar  que “mentre molts ajuntaments i entitats socials incrementen les ajudes destinades a urgència social, i mentre la ciutadania s'organitza per garantir l'accés a serveis bàsics d'energia, les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis milionaris. Així, al mateix temps que ordenen el tall de subministraments per deutes irrisòries i que la factura de la llum no deixa de pujar, les empreses subministradores de serveis bàsics reparteixen milers de milions en dividends als seus accionistes”. La moció també demanava al govern de la Generalitat la signatura immediata del conveni amb les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut, la sanció a les empreses subministradores pels talls de subministrament que executin sense haver aplicat rigorosament el principi de precaució, i reforçar, conjuntament amb la diputació de Barcelona, els programes d’auditories i mesures de renovació energètica d’habitatges.