26.10.18

Aturar el decret de menjadors escolars, una moció presentada pel Grup d’Entesa al Ple d’octubre de 2018 a la Diputació de Barcelona.

La moció presentada conjuntament amb el grup del PSC ha estat rebutjada amb els vots en contra de ERC i PDCat, i l’abstenció del PP. La moció demana aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.

Moció aturar decret de menjadors escolars Entesa i PSC interv Arnau Funes ple octubre 2018 Diba

L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha abordat integralment.

Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat sota el principi d’equitat que impedeixi que cap infant no en pugui gaudir per manca de recursos. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa. Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents: l'alimentació , els valors humans i la democràcia.

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).

La moció també planteja que Departament d'Ensenyament trobi la fórmula legal o acord polític amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa, així com que garanteixi el servei de menjador escolar i les activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori.