26.10.18

Accés a l’habitatge de lloguer amb preus justos i suport a les persones afectades per l’estafa d’iDental mocions que va presentar l’Entesa al Ple d’octubre de 2018 de la Diputació de Barcelona.

La primera moció va ser presentada amb el grup del PSC i la segona amb el grup de la CUP. Les dues mocions van ser aprovades. A la moció d’habitatges de lloguer a preus justos i estables es posa de manifest que la llei 4/2013, de 4 de juny que va promoure el PP redueix el termini dels contractes a tres anys i permet desallotjar la persona inquilina amb només un any de contracte, adduint la necessitat de l'habitatge per a la persona propietària, que haurà de destinar-la a habitatge permanent. Aquestes mesures situen els inquilins en una indesitjable posició d'incertesa.

La moció demana al Congrès de Diputats i el Senat aprovar el més aviat possible la Proposició de Llei de Mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges per a la modificació de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges (coneguda com a reforma de la Llei d'Arrendament Urbans) per ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les garanties dels inquilins. Així que un cop aprovada li doni compliment executant i desenvolupant les seves mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges amb preus dignes, justos, i estables. Per últim reclama al Govern de la Generalitat que impulsi convenis de cooperació amb els ajuntaments, a on se’ls delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control de l'impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de l'Habitatge de 2007. Cal pressionar de forma concertada entre totes les administracions per evitar el fenomen dels pisos buits de grans propietaris. A més  de que impulsi una campanya intensiva de comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer Assequible gestionades per les Oficines Locals d’Habitatge (OLH). A la Diputació li demana que incrementi, en el seu pressupost pel 2019, les partides destinades als municipis pel lloguer d’habitatges.

 

A la segona moció de suport a les persones afectades per l’estafa IDental denuncia que el cas d’iDental és, segurament, l’estafa i massacre sanitària més gran a l’estat espanyol en les darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de consum que afecta almenys a 150.000 persones segons les estimacions de l’associació d’afectats.

 

Per aquest motiu la moció demana a la Diputació que es solidaritzi amb les persones afectades, que dugui a terme, dins de les seves possibilitats, l’acompanyament de totes les persones afectades per l’estafa iDental a Barcelona, i que insti al Congrés dels Diputats a modificar les lleis que siguin necessàries perquè situacions com les produïdes per iDental siguin considerades com emergència sanitària, a la vegada que insta al Parlament de Catalunya a aplicar la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin el pagament de les quotes dels tractaments aturats. Així com que la Diputació de Barcelona insti al CatSalut a ampliar en la seva cartera de serveis públics els tractaments de salut bucodental, que demani al COEC Barcelona, perquè es facin càrrec dels peritatges dels afectats per l’estafa d’iDental, idestini una partida econòmica per donar suport als afectats d’Idental a les comarques de Barcelona i resoldre els casos de caràcter més urgent i amb baixos recursos econòmics.