28.02.17

El vot de qualitat de la presidenta de la Diputació fa que no s’aprovi la moció per incloure clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari

La moció presentada per l’Entesa per incloure clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari i de suport a la creació d’una Guia Ètica i dels Drets Humans per a la contractació i la compra pública municipal no ha prosperat pels vots contraris de CiU i ERC i l’abstenció del PP. L’Entesa, CUP, C’s i PSC han votat a favor. Davant l’empat entre els vots favorables i contraris s’ha procedit a una segona votació que s’ha resolt amb el vot contrari de la presidenta de la corporació.

Guia ètica i del dret internacional humanitari intervenció moció Carles Rodríguez Ple febrer 2017 D

La moció, situada en els principis definidors de la responsabilitat social corporativa, instava les administracions públiques a la combinació de mecanismes reguladors vinculants i la compra responsable com a estratègia per forçar que les empreses transnacionals acabin respectant els drets humans. També al·ludíem a donar suport al projecte del Fons Català de Cooperació de creació i posada en marxa d’una guia ètica i dels drets humans per a la contractació i la compra pública sota criteris ètics i basats en els drets humans dels municipis catalans.

Els acords proposats a la moció eren el d’incorporar una clàusula d’obligació contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics de la Diputació que s’estableixi que els licitadors han de respectar els drets humans a qualsevol lloc on desenvolupin les seves activitats i que per tant no realitzin operacions financeres que comportin la seva vulneració. A més vam demanar l’adhesió a la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica que treballa per introduir criteris ètics en la compra pública de les administracions catalanes.

Per Carles Rodríguez, portaveu adjunt d’Entesa “cal incentivar els valors i les pràctiques d’un model  d’empresa i d’una contractació pública amb responsabilitat social”.