02.05.18

Suport al dret a morir dignament, moció del grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona al mes d’abril

La moció s’ha aprovat amb els vots afirmatius d’ENTESA, CiU, ERC, PSC, Cs i CUP i l’abstenció del PP.

Dret a morir dignament moció Entesa interv Carles Rodríguez Ple Diba Abril 2018

La Declaració Universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que “tots els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat que no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.

No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza la persona que ajuda a morir a una altra “amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquesta, en el cas que la víctima pateixi una malaltia greu que el condueix necessàriament a la mort (...)”.

Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de Voluntats Anticipades.

La part dispositiva de la moció reclamava que la Diputació de Barcelona oferís recursos formatius a les treballadores i treballadors dels ens locals de la demarcació sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA); que impulsés conjuntament amb els ens locals de la demarcació xerrades informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals, campanyes en els mitjans de comunicació locals i que donés suport a la proposta del Parlament de Catalunya que insta el Congrés a la regulació sobre la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit.