26.01.17

La protecció als consumidors en matèria de clàusules sol i l’adhesió a la campanya casa nostra és casa vostra son les dues mocions que el Grup d’Entesa presenta al Ple de gener a la Diputació de Barcelona.

Aquest dijous 26 de gener de 2017 tindrà lloc el ple ordinari de la Diputació de Barcelona. Per aquest plenari, el Grup d’Entesa de la corporació ha presentat dues mocions:

La primera moció és per la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sol, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

La moció demana entre d’altres que el Govern tramiti el Decret Llei com a projecte de llei pel procediment d’urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i d’aquesta manera donar compliment a la sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015. També demana a la Diputació a reforçar econòmicament els diferents programes de suport municipal de mediació de consum i formació especialitzada en productes hipotecaris per tal que els ajuntaments puguin oferir serveis gratuïts de primera acollida i garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades.

La segona moció, que el Grup d’Entesa la presenta conjuntament amb els  grups del PSC, CUP, CiU i ERC és per l’adhesió a la campanya casa nostra és casa vostre., per tal de fer tot el possible perquè el món local mantinguem i reforcem el nostre compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i per això ens sumen i demanem declarar a la Diputació de Barcelona institució adherida a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.