26.01.18

Un nou model de finançament de les escoles bressols municipals demana el Ple de la Diputació al nou Govern de la Generalitat.

El grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona amb el grup del Psc van presentar una moció que va ser recolzada per la resta de grups amb l’abstenció de la CUP.

Finançament escoles bressols moció Entesa Intervenció Arnau Funes Ple gener 2018 Diba

El nostre Grup i la nostra coalició ha intentat situar el debat sobre les polítiques educatives per la petita infància com un element central i estratègic de les polítiques educatives del país. Ho hem fet als ajuntaments, al Parlament, al Congrès. No ens n’hem ensortit sempre.

Un exemple clar era la LOMCE, on es situava l’etapa educativa 0-3 com etapa assistencial, per sort creiem que mai s’aplicarà, i l’altre el que ens ocupa avui; el finançament de les escoles bressol municipals.

La moció presentada suposa una actualització a la realitat de la situació del finançament de les Escoles Bressol i es centra en 3 elements.

El primer és fer un reconeixement als Ajuntaments que el mandat passat van considerar inacceptable la “retirada” de la Generalitat del finançament de les Escoles Bressol i van portar fins al fina la defensa dels seus interessos i dels interessos. La Justícia els ha donat la raó i s’ha obert un nou escenari. El portaveu de l’Entesa Arnau Funes va denunciar que “la Generalitat de Catalunya va traspassar els 46 milions que tenia destinats pel finançament de les escoles bressols municipals a les escoles concertades, deixant palès que pel Govern de la Generalitat no va ser una prioritat”.

El segon element és que avui queda molt clar que la Generalitat no es pot desentendre de les Escoles Bressol i del seu finançament. I ja advertim que no és un tema de finançar només les actuals escoles bressol, es tracta realment de construir una xarxa potent i pública d’educació en la petita infància. Només volem recordar una dada de l’informe sobre polítiques per a la petita infància de la Fundació Bofill de 2016: “Els municipis amb menor nivell educatiu i més atur és on hi ha més dèficit de places d’escola bressol.” I en alguns d’ells, només es manté la cobertura gràcies a les Escoles Bressol Municipals.

Finalment, presentant aquesta moció a la Diputació de Barcelona, reconeixem que la Diputació s’ha implicat en el suport econòmic i tècnic als municipis en aquesta matèria, i que s’evidencia que haurà de seguir fent-ho tot i que serà de forma diferent.

La moció demana al nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013.

I per últim li demana l’elaboració d’una nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.