02.11.16

ICV prioritza en la seva acció política la defensa d'unes pensions dignes per a tothom

La Secretaria d'Àmbits va organitzar el passat 14 d'octubre un Taller de Formació sobre el Sistema Públic de Pensions amb l’objectiu d’intercanviar dades i posar en comú la situació que en els darrers anys està afectant al sistema públic i enllestir les propostes polítiques que des de l'esquerra verda es defensen i defensaran des de diferents fronts, l’institucional i des de l’activisme polític.

La sessió es va obrir amb la  benvinguda del coordinador nacional d’ICV, David Cid, que va manifestar la importància del debat de les pensions, per damunt d'altres que ocupen més espais mediàtics, en canvi  les pensions i prestacions afecten i repercuteixen a una gran majoria de la societat i és obvi que hi figuri com a prioritat en l'agenda política i programàtica de una força política com ICV.  A continuació Núria Buenaventura, secretaria d’organització d’ICV, Laura Massana, secretaria dels Àmbits d’ICV i el coordinador de l’Àmbit de Gent Gran, Ramon Pla, van presentar els objectius de la sessió i van donar pas a les ponències de l’Aina Vidal, diputada d'En Comú Podem i portaveu de la Mesa del Pacte de Toledo i de l'expert en la matèria, Enrique Martín Serrano, secretari confederal adjunt de Protecció Social i Polítiques Públiques de CCOO. Aquesta activitat, organitzada per l’Àmbit de la Gent Gran d’ICV,  estava adreçada a persones d’organització del territori i al col·lectiu de Joves d’Esquerra Verda.

El Taller ha estat un punt de partida per valorar i actualitzar dades del que han suposat les darreres reformes del PSOE i el PP que han afectat encara més les dificultats per al col·lectiu de la gent gran, que han hagut d’afrontar la crisi i les retallades dels serveis públics, perdent poder adquisitiu, que els ha evidenciat com un grup igualment vulnerable – especialment a les dones grans-  per afrontar les despeses bàsiques diàries com l’habitatge, l’alimentació, la salut en l’envelliment. Per una banda es va analitzar com les polítiques d’austeritat s’han acarnissat en les persones que més han patit les conseqüències de la crisi, com és el cas de les prestacions d’atur i les ajudes a la dependència.

Entre les conclusions es destaca la necessitat d’exigir un finançament suficient del sistema públic de pensions, la derogació dels “decretazos” i les lleis de reforma de les pensions, la modificació de les normes de càlcul de la jubilació, incrementar la pensió mínima contributiva fins al Salari Mínim Interprofessional. Aquestes reivindicacions han d’anar acompanyades per un compromís inequívoc de tots els actors socials i polítics en prioritzar un debat en profunditat sobre el sistema públic de pensions de la SS . Es va destacar com el sistema públic de pensions és un mirall del mercat de treball i en aquest sentit remarcar que per a la sostenibilitat del sistema i el seu funcionament adequat és clau garantir un mercat de treball estable i amb salaris dignes. Com s’està demostrant a la pràctica que l’actual desregulació del mercat laboral –elevades taxes d’atur, salaris baixos, proliferació de contractes temporals i de temps parcial—semblen indicar que una bona part de la població arribarà a la jubilació amb pensions per sota de les actuals i augmentarà el nombre de persones sense dret a una pensió contributiva. En aquest sentit la derogació de les Reformes Laborals, la del PSOE i la del PP, és fonamental per recuperar els drets laborals perduts amb la, pal·liar la pobresa laboral i social i la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

El sistema públic de pensions és l’exemple més clar per comprovar que l’acció col·lectiva  és l’instrument més útil per garantir els drets de ciutadania. Malgrat l’objectiu de les polítiques tall neoliberal i austericides que persegueixen la individualització de la responsabilitat, des de l’esquerra verda ens proposem que no només recaigui en el col·lectiu de pensionistes la defensa d’unes pensions dignes, sinó que cal articular una xarxa intergeneracional en defensa dels drets de ciutadania conquerits, en aquest sentit, tallers formatius, campanyes comunicatives i l’acció política són clau per ampliar al carrer i a les institucions la defensa de les pensions com a gran pilar del sistema de protecció social i de reducció de les desigualtats.