19.05.17

El Grup d’Entesa vota en contra dels preus abusius del batxillerat en arts a l’Institut del Teatre.

A la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals i Recursos Humans de la Diputació de Barcelona que va tenir lloc el 18 de maig, el portaveu del Grup d’Entesa, Arnau Funes, va manifestar que malgrat estar d’acord amb la necessitat del batxillerat artístic a l’IT (recordem que ja s’imparteixen els estudis d’ESO), rebutgem el conveni signat amb el Departament d’Ensenyament que dona la consideració d’institució privada a l’Institut del teatre, molt diferent a l’oferta i cost de l’IES integrat en el CAR de Sant Cugat o a IES Oriol Martorell integrat de musica.

Vàrem votar en contra críticant els preus proposats; denunciant aquest fet del sosteniment per part del Departament que comporta aplicar uns preus molt elevats i que al nostre parer duen a una privatització del mateix, estudiar en aquest centre resultarà molt selectiu; l’establiment de criteris econòmics com a segregadors en els i les alumnes que compartiran les classes de dansa (el batxillerat es farà, en molts casos com ara en altres centres de la ciutat) i una ràtio de 15 alumnes que aquest any considerem dubtosa la seva cobertura pel preu fixat.

Tampoc no hi ha cap política d’ajudes més enllà de la reconeguda en el marc legislatiu (família nombrosa i monoparental) i la possibilitat de pagar fraccionadament en deu mesos (150 mesos al mes), no hi ha cap aproximació a tarifació social.

L’alumne de dansa i batxillerat tindrà un cost total per any de 2.690,58 superior a costos universitaris. A l’UAB un curs científic aproximadament són 2.287 euros (i presenta una certa tarifació social per nivells renda i matricules obtingudes).

Aquestes condicions del Departament obliguen a incrementar les aportacions finalistes de l’IT (DB) al cost per alumne que cobreix aproximadament el 70% i en l’escenari final cobrirà el 35% del cost per alumne per part de l’IT.