19.05.17

El Grup d’Entesa denuncia la cosificació de les dones en esdeveniments culturals i esportius al Ple de la Diputació de Barcelona.

La moció que presenta el Grup d’Entesa al Ple de Maig denuncia la utilització, en múltiples esdeveniments esportius i culturals, del cos de les dones com a reclam per a captar l’atenció del públic i fomentar alhora determinats estereotips. Pensem que aquesta pràctica ha de ser eradicada, cal acabar amb el tracte injust i denigrant amb les dones, deixant d’igualar-les a un objecte ornamental, deixant de cosificar-les i d’hipersexualitzar-les.

Els patrons de desigualtat i opressió del gènere es difonen constantment a través dels mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports tecnològics. La publicitat juga un paper fonamental, donat que a més de ser un instrument de consum, és també una eina ideològica i

En aquest sentit, El Grup d’Entesa de la Diutació de Barcelona, proposa actuar contra una pràctica habitual i especialment molt estesa al món de l’esport, consistent en la col·locació, per part de les empreses organitzadores o patrocinadores, de dones en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic propòsit de captar l’atenció del públic, encara que la seva presència estigui totalment desvinculada de l’activitat esportiva. Aquest és el cas de molts esdeveniments esportius com el Torneig de Tennis Sabadell Open Godó (Comte de Godó) o els Grans Premis de Fórmula 1 i de Moto GP del Circuit de Catalunya, on podem trobar dones de bellesa estereotipada, i que pateixen l’obligatorietat de dur un determinat vestuari, a les zones de patrocinis, de Pisos Box, als accessos de Paddock, a la recta de sortida (les conegudes com a “paraigüeres”), i fins i tot a la zona del podi.

Són especialment destacables els esdeveniment esportius que es desenvolupen al Circuits de Catalunya al que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció directa anual de 2.000.000 euros. Però aquests esdeveniments s’inclouen en les diverses col·laboracions que la Diputació de Barcelona fa i farà amb múltiples esdeveniments esportius i culturals mitjançant convenis de patrocini, subvenció o de cooperació econòmica on s’ha utilitzat el cos de les dones com a reclam per captar l'atenció del públic i fomentar alhora determinats d'estereotips que contribueixen directa o indirectament a perpetuar patrons heteropatriarcals.

La moció demana Incloure en els convenis de promoció, cooperació i de patrocini d’esdeveniments en els que participa la Diputació de Barcelona, clàusules d’obligat compliment que apostin per la eliminació dels estereotips; és a dir, que promoguin la paritat i la diversitat de cossos, d’edats, d’expressions de gènere, etc, complint rigorosament els drets laborals, el dret al treball en dignitat i amb garanties de salut.

Així com demana a  l’ Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea d’atenció a les persones que té com a objectiu treballar per fer efectiva la igualtat real entre dones i homes en tots els àmbits, eradicar la violència de gènere i canviar els estereotips encara latents en la nostra societat a realitzar el seguiment corresponent a l’aplicació de criteris del acord primer, amb l’emissió de l’informe o informes corresponents, dotant a aquest oficina dels recursos necessaris – humans i pressupostaris- per aquest fi puntual, així com augmentar aquests recursos progressivament i de manera estructural, per tal d’eradicar les pràctiques discriminatòries i les violències contra les dones que es reprodueixen visible i constantment a l’àmbit públic.