24.03.17

Entesa presenta al.legacions a l’ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona.

El Govern de la Diputació assumeix inicialment vàries de les al·legacions presentades. El Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona, ha presentat un conjunt d’al.legacions a l’ordenança general de subvencions aprovada inicialment el mes de novembre. Com ha explicat el Portaveu de l’Entesa; Arnau Funes, en la comissió informativa que les ha estudiat, “les al.legacions d’Entesa van en la línia de millorar els sistemes de control i de seguiment de les subvencions, especialment les directes, i per garantir la utilitat i el rendiment social i municipal de les mateixes”. Entesa ha proposat incorporar la figura de la “Taula de seguiment de subvencions” o d’un seguit de compromisos ètics dels perceptors de les subvencions.

Una part de les al.legacions han estat assumides pel Govern de la Diputació. En primer lloc s’ha acceptat ajustar l’excepcionalitat de la subvenció de concessió directa, una qüestió cabdal  per l’Entesa, i s’han acceptat els compromisos ètics de les entitats que rebin subvencions.

“Des del Grup d’Entesa lamentem que no s’hagi acceptat algunes de les nostres al.legacions, com la creació de la taula. En matèria de subvencions, la Diputació ha de prendre decisions polítiques que van més enllà de l’anàlisi tècnic de les nostres al.legacions que s’ha fet fins ara. I demanarem en el proper Ple al Govern que ho faci” ha explicat Funes.

De la resta de Grups només el Grup del PP ha presentat una al.legació que també serà estimada pel govern.