30.11.18

La Diputació de Barcelona aprova la retirada del monument franquista ubicat a la Muntanya de Montserrat

La moció que va ser presentada pels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona aquest Ple de novembre de 2018 va ser aprovada amb les abstencions dels Grups de Ciutadans i Partit Popular.

Retirada monument franquista a Montserrat Moció Entesa Inter Arnau Funes ple novembre 2018 Diba

Es va aprovar demanar el Govern de la Generalitat que, en compliment de la legislació vigent en Memòria Històrica, faci les gestions necessàries per retirar el monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat, així com que faci les gestions necessàries per conservar i museïtzar tant el monument esmentat com altres elements que poguessin resultar retirats de l’entorn esmentat, si els informes tècnics corresponents avalen l’interès històric o artístic dels seus elements.

També es suma  a la determinació del Govern de l’Estat per haver donat compliment a la normativa estatal en matèria de memòria històrica quant a la retirada de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos, i a la dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que varen donar suport al Real Decret-Llei per fer-ho possible.