21.11.16

Demanem informació sobre els plans d’ocupació que impulsa la Diputació de Barcelona

El Grup Entesa hem demanat a la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans la convocatòria urgent d’una reunió per a tractar els plans d’ocupació a la demarcació que impulsa la Diputació de Barcelona denominats programa de foment de l’ocupació local.

Reclamem que cal un informe que detalli l’impacte sobre l’ocupació local i les tasques desenvolupades per les persones beneficiàries ja que les informacions de diversos municipis que alerten sobre determinats plans d’ocupació amb escassa regulació, que assumeixen funcions estructurals de la plantilla municipal, amb retribucions per sota dels 1000 euros mensuals i amb unes condicionshoràries de dilluns a diumenge.  

 

Tanmateix demanem major control per part de la Diputació de Barcelona d’aquest programa perquè no sigui una invitació a la desregulació de les condicions laborals de les persones beneficiàries en l’àmbit local. Volem expressar el suport a qualsevol iniciativa per fomentar l’ocupabilitat de les persones aturades, i alhora manifestem que cal avançar en plans d’ocupació que impulsin el canvi de model econòmic en sectors com l’economia verda i cooperativa, que prioritzin la formació en els nous nínxols d’ocupació o la innovació, perquè s’ha de deixar de considerar els treballadors i treballadores dels plans d’Ocupació com usuaris i usuàries de Serveis Socials, reconeixent-loscom treballadors i treballadores que són amb tots els seus drets i obligacions.

 

Finalment demanem que la Diputació consideri com a obligació dels ens locals beneficiaris l’adhesió a l’Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 7 de setembre de 2016 i signat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la FMC, l’ACM i els sindicats de CCOO i UGT en el que, entre d’altres, es fixa una quantitat de 1000 euros bruts més el prorrateig de les pagues extraordinàries i s’acorda que els llocs de treball ocupats no corresponguin en cap cas a llocs estructurals i que estiguin directament relacionats amb l’interès social que persegueixi el projecte.