31.01.17

La defensa de les persones afectades per les clàusules sòl va ser aprovada al darrer Ple de la Diputació de Barcelona

L’Entesa va presentar una moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació. Una moció que va ser aprovada amb la única abstenció del PP.

Intervenció moció Clàusules sòl Arnau Funes Ple gener 2017 Diba

Per l’Entesa l’Estat espanyol està caracteritzat per un sistema hipotecari abusiu, opac i pervers a la vista de les nombroses resolucions judicials (la més coneguda la passada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 que obliga al pagament de totes les quantitats cobrades indegudament per les clàusules sòl) que impugnen el caràcter predador de moltes de les clàusules imposades.

Al Ple de la Diputació hem denunciat que a conseqüència d'aquesta actuació, juntament amb la greu crisi econòmica, s’han incrementat les execucions hipotecàries i desnonaments d'habitatges per impagament dels crèdits i moltes persones, especialment les famílies més vulnerables, han perdut el seu habitatge.

Alhora considerem que el Reial Decret Llei de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl aprovat el passat 20 de gener, amb acord previ entre el PP, el PSOE i C’s, ens sembla insuficient. Les persones afectades han de recuperar tots els seus diners, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. De nou es practiquen concessions a la banca que guanya políticament el que ha perdut judicialment.

La moció de l’Entesa insta a la transformació del Reial Decret en projecte de llei perquè en la seva tramitació els grups polítics puguin esmenar el text original, donar compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i reintegrar de manera automàtica les quantitats cobrades indegudament. Per a Arnau Funes, portaveu de l’Entesa, “hem d’aconseguir que la Llei sigui una llei acordada, pactada i que posi fi a les pràctiques fraudulentes de les entitats bancàries”.

La moció sol·licita al govern de la Diputació de Barcelona a reforçar econòmicament els diferents programes de suport municipal de mediació de consum i formació especialitzada en productes hipotecaris per tal que els ajuntaments puguin oferir serveis gratuïts de primera acollida i  a l’exploració d’un acord de col·laboració amb els diferents Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona per a l’assessorament jurídic d’aquestes persones tal i com s’ha anat instrumentant en el funcionament del Servei d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge.