18.06.15

Propostes de Resolució presentades per diversos grups al Ple de Salut