03.06.15

Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària, intervenció del diputat Salvador Milà.
Ple del Parlament, 3 de juny de 2015