03.06.15

Pregunta al president de la Generalitat sobre els resultats de les eleccions municipals i el garantiment del suport i la lleialtat institucionals als nous ajuntaments

Pregunta del diputat Joan Herrera al president de la Generalitat sobre els resultats de les eleccions municipals i el garantiment del suport i la lleialtat institucionals als nous ajuntaments.
Ple del Parlament, 3 de juny de 2015