09.12.15

Moció de suport a la connexió del trambaix amb el trambesos per l'av. Diagonal

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX AMB EL TRAMBESÒS PER L’AV. DIAGONAL

 

Atès que per a (ajuntament corresponent) i el conjunt de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona resulta del tot necessari evolucionar cap a un model mobilitat molt més sostenible, superador de l’actual dependència del vehicle privat i d’una ocupació insostenible de la xarxa viària que ja ocupa gran part del territori i que pateix constants col·lapses.

 

Atès que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic i la mobilitat no motoritzada com a alternatives als desplaçaments diaris en vehicle privat en el nostre entorn, i com a mesura realment eficient per a reduir la contaminació atmosfèrica que pateixen les nostres ciutats (els estudis del CREAL -Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental- xifren en 3.500 el nombre de morts prematures anuals a causa de la contaminació atmosfèrica a Barcelona), assolir els objectius europeus de reducció de CO2 i reduir les importacions de carburant.

 

Atès que a la gran majoria de municipis de l’Àrea Metropolitana s’han iniciat i executat programes per a la transformació i millora de la mobilitat, que venen a donar suport als instruments de planificació de la mobilitat a escala metropolitana: el Pla Director d’Infraestructures de l’ATM i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona de l’ATM, en són un exemple.

 

Atès que el tramvia és l’ampliació de xarxa del Pla Director d’Infraestructures de l’ATM que més viatgers ha aportat a la xarxa, i que ho ha fet sense pol·lució en zones urbanes i amb un baix consum energètic, donant cobertura fins a nou municipis metropolitans: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

 

Atès que el tramvia, amb 200 places per vehicle (o 400 places en doble composició), dobla o quadruplica la capacitat d’un autobús articulat i equival a tres o sis carrils de circulació per sentit, sense estar afectat per la congestió i incrementant més d’un 50% la velocitat comercial dels autobusos en superar les cruïlles i parades sense efecte acordió.

 

Atès que la integració tarifària entre la xarxa de metro, la xarxa d’autobusos, els FGC, RENFE i tramvies, comporta el funcionament de tots els serveis de transport públic com una única xarxa i ha comportat un increment notable de l’ús del transport públic a la Regió Metropolitana.

 

Atès que el tramvia, que ha tingut un creixement constant i molt important del nombre d’usuaris/es i és el mitjà de transport públic millor valorat pels ciutadans i ciutadanes a l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner i combina una fàcil accessibilitat amb una bona velocitat comercial en superfície.

 

Atès que la mobilitat interurbana és la que provoca més congestió a Barcelona ciutat i àrea metropolitana i què el tramvia té vocació de fer-se càrrec de part dels desplaçaments procedents del Baix Llobregat i Barcelonès Nord, però actualment té el seu potencial limitat per la manca de continuïtat i manca d’enllaços amb la resta de la xarxa ferroviària i d’autobús entre les places de Francesc Macià i Glòries.

 

Atès que el Pla Director d’Infraestructures (PDI) realitzat per l’Autoritat del Transport Metropolità pel període 2011-2020 té previst de connectar ambdues línies (Trambaix i Trambesòs) tal i com queda reflectit al subprograma XT01 del esmentat pla Director, definint aquesta inversió com la l’actuació més rendible des del punt de vista socioeconòmic.

 

Atès que, com es dedueix de les anàlisis socioeconòmiques efectuades en el marc del PDI, el projecte d’unió dels dos tramvies per la Diagonal té la taxa interna de rendibilitat (TIR) més alta entre tots els projectes de transport inclosos en aquest PDI, fins a assolir una TIR del 43%, una xifra que multiplica per cinc la del següent projecte de transport en el rànquing.

 

Atès que són nombroses les entitats ecologistes, mediambientalistes, sindicals, veïnals, de mobilitat i de salut que han expressat el seu suport a la connexió d’ambdues línies per raons de millora de la mobilitat i eficiència energètica i en l’explotació, de salut pública i de qualitat de l’aire.

 

Atès que els beneficis d’aquesta connexió tramviaire aniran molt mes enllà dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i en sortiria beneficiada la ciutadania dels municipis de la regió metropolitana.

 

Per tot això, el Grup municipal de ........................................................., proposa l’adopció dels següents acords:

 

Primer: Manifestar la clara voluntat d’aquest consistori en ple, de recolzar la connexió de les dues xarxes de tramvia (Trambaix i Trambesòs) pel corredor de l’av. Diagonal, donat que beneficia la ciutadania de Barcelona i al conjunt d’habitants de l’Àrea Metropolitana.

 

Segon: Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, als ajuntaments del Baix Llobregat i Barcelonès afectats i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que hi donin recolzament a la ràpida connexió en superfície per l’Av. Diagonal de les línies del Trambaix i Trambesòs.

 

Tercer: Donar trasllat d’aquests acords a l’Autoritat del Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, A l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als ajuntaments del Baix Llobregat i el Barcelonès pels que transcorre aquest mitjà de transport i a la Plataforma Diagonal per a tothom.