31.03.17

La lluita per una Xarxa Pública d’Escoles Bressol segueix viva

Fa dues setmanes el Periódico i altres mitjans es feien ressò de la informació sobre la derivació a la concertada per part del Departament d’Ensenyament del finançament de les Escoles Bressol privades. Fins i tot RAC1 i TV3-CatRàdio es van sentir obligades a fer pública la notícia que vàrem denunciar un conjunt d’alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores des del Parlament de Catalunya, i que demostra que no hem abandonat la lluita. Els Ajuntaments volem una xarxa pública d’Escoles Bressol i la Generalitat està legalment obligada a participar-hi.

Us faig una nota per mirar d'endreçar els fets i aclarir les declaracions que uns i altres han fet aquests dies mirant de despistar al personal.

Les Escoles Bressol són competència de la Generalitat no dels Ajuntaments

A la Llei d’Educació de Catalunya es reconeix les escoles bressol (o llars d’infants) com a part de l’educació Infantil i aquesta amb un objectiu molt clar :

“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat… Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars….” (Article 56)

Alhora, la mateixa Llei d’Educació estableix en el seu article Article 198 el Finançament del primer cicle d’educació infantil:

“El Departament, d’acord amb el que estableix l’article 42, i en els termes que determini la programació, ha d’establir una oferta de places per a infants de zero a tres anys....Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desafavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal….”

Què ha passat amb el finançament?

Les Escoles Bressol són educació infantil i competència de la Generalitat, però es va establir una col·laboració entre Generalitat i Ajuntaments per finançar-les. La plaça d’Escola Bressol costava 5400€ l’any de mitjana el 2011 segons una valoració feta per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, mentre el Departament d’Educació reconeixia el 2006 que les seves pròpies Escoles Bressol tenien un cost de més de 7000€ l’any. L’acord inicial va ser doncs que aquest cost de les Escoles Bressol Municipals es cobria de manera similar entre les famílies, l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament (Educació) de la Generalitat. Per la qual cosa 1/3 del cost l'havia de posar la Generalitat; 1800€.

Malauradament el mes de setembre de 2014 diversos ajuntaments de Catalunya van haver de posar una reclamació administrativa i un conseqüent contenciós administratiu contra la Generalitat pel seu incompliment en el manteniment de les Escoles Bressol Municipals. La reclamació dels ajuntaments és doble, per un costat reclamar la obligatorietat de subvencionar les Escoles Bressol Municipals que té la Generalitat i per l’altra la percepció de les quantitats pendents de percebre des del curs 2011-12.

Per què s'ha barrejat a la Concertada aquí? Per què van necessitar més diners per la nòmina dels mestres de la concertada?

Fruït del procés de prova d’aquest contenciós conjunt, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,  fa arriba un certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament és que va ser necessari “transferir l’import de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament...l’any 2012 es van transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014.

No s’ha sabut fins ara, finals 2016 i 2017, que els diners de les Escoles Bressol municipals van anar a parar el 2012 i el 2014 a pagar, entre d'altres coses, les nòmines dels mestres de la Concertada. Sorprèn perquè la partida per pagar nòmines dels mestres de la concertada és una partida que ja existia i que es pagava de manera habitual. No és una despesa nova o sobrevinguda. Es tracta d’un traspàs entre partides hipotèticament vinculades que no s’ha justificat mai per part del Departament d’Ensenyament. Ho explicaran?

Ho han resolt els deutes amb les Diputacions com diu Rigau?

Diferents responsable de Junts pel Si al Parlament i al Govern i d’ERC i de CiU a la Diputació de Barcelona s’han afanyat a dir que els Ajuntaments no es poden queixar perquè els diners que no va posar la Generalitat els van posar les Diputacions. Segur?

És cert que des del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser hipotèticament assumit per les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és la demarcació amb major nombre de places 0-3. La subvenció de la Diputació de Barcelona als ens locals és però de 875€ per plaça ocupada i mai arriba als 1800€ acordats el 2010 amb la Generalitat.

A diferència d’altres accions complementàries de la Diputació envers els deutes de la Generalitat de Catalunya, sobre els ajuts per escoles bressol el govern de la Diputació no es planteja demanar a la Generalitat un reconeixement de deute. S’accepta així, per totes les parts, que la Diputació no “avança” aquests imports a l’espera d’una futura disponibilitat de recursos de la Generalitat, sinó que “substitueix” al Departament d’Ensenyament a tots els efectes en el sosteniment de les escoles bressol. Els Grups de l’oposició a la Diputació no acceptem aquesta lògica i li hem guanyat a ERC i CiU una moció al passat Ple de Març de 2017 que reconeix que la Generalitat també deu diners a la Diputació per aquest avançament de recursos. Cal no oblidar que recursos adreçats als municipis per Escoles Bressol ja eren municipals, perquè surten de projectes i programes de suport al món local que es deixen de fer.

I mentrestant, Trias s’ho mirava?

No es pot obviar, per una qüestió de pes demogràfic i de nombre de places d’escoles bressol, que aquestes aportacions de la Diputació de Barcelona sempre exclouen a les Escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona, que no reben subvenció. Si, Trias, com d’altres alcaldes de CiU, s’ho mirava, pactava una relació especial de Barcelona amb la Generalitat i la Diputació, que convenia sobretot a la Generalitat i a CiU i poc a la ciutadania de Barcelona i a la resta de municipis que perdien a Barcelona en la lluita per una Xarxa Pública potent d’Escoles Bressol.

Sort que el nou equip de Barcelona no juga a això i es suma a la lluita. Us anirem explicant.

Arnau Funes

Portaveu Grup d’Entesa

Diputació de Barcelona

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/generalitat-ensenyament-derivo-escuela-concertada--81--millones-para-guarderias-municipales-5894202

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/tsjc-estudia--si--envio-fondos-guarderias-escuela-concertada-fue-legal-5897156